Članstvo

Članom Centra mogu postati sve fizičke i pravne osobe u zemlji i inozemstvu zainteresirane za rad i/ili pružanje pomoći u radu. Članstvo u Centru može biti aktivno, pasivno i počasno.

Pasivno Članstvo

Pasivni član Centra je ona osoba koja podupire ciljeve i načela Centra, no nije u mogućnosti aktivno se uključiti u rad Centra. Pasivni članovi sudjeluju u radu Centra i primaju obavijesti o radu, glasilo i program Centra, ali nemaju pravo donošenja odluka vezanih za rad Centra i ne mogu biti birani u tijela upravljanja. Pasivni članovi imaju pravo sudjelovanja na skupštinama Centra samo u svojstvu promatrača. Za pristupanje u pasivno članstvo potrebno je potpisanu Pristupnicu poslati na službenu e-mail adresu Centra ili je osobno predati Tajniku Centra.

Aktivno Članstvo

Aktivni član Centra je ona osoba koja u potpunosti prihvaća ciljeve Centra i to potvrđuje predanim radom. Aktivni članovi imaju pravo sudjelovati u radu Skupština Centra, donositi odluke i biti birani na rukovodeće položaje. Kandidat za prijem u aktivno članstvo mora barem godinu dana biti pasivni član Centra. Prilikom upućivanja zahtjeva za aktivnim članstvom, kandidat je dužan podnijeti pismenu molbu, kratku biografiju te preporuku jednog aktivnog člana Centra. Odluku o primanju u aktivno članstvo donosi Predsjednik Centra. Predsjednik Centra iznimno može donijeti odluku o primanju kandidata u aktivno članstvo i mimo pravila o vremenskom periodu trajanja pasivnog članstva ukoliko je to od posebnog interesa za Centar. O primanju u članstvo Centra, osoba će biti obaviještena u roku od 30 dana, usmenim ili pismenim putem. Protiv odluke o odbijanju primanja u članstvo zainteresirana osoba ima pravo prigovora Skupštini Centra u roku od 15 dana. Odluku Skupština donosi na svom sljedećem zasjedanju. Odluka Skupštine je konačna.

Počasno Članstvo

Počasnim članom Centra može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je značajno pridonijela radu Centra. Prijedlog za počasno članstvo može dati svaki član Centra. Odluku o tome donosi Skupština. Počasni član ne plaća članarinu i nema pravo donositi odluke vezane za rad Centra, birati ili biti biran u tijela Centra.

Radujemo se Vašem doprinosu

Želite li postati članom? Imate li pitanje o članstvu? Stojimo Vam na raspolaganju svakim radnim danom od 8 do 16 h.

Zatvori izbornik