Započela je s radom prva crowdfunding platforma u Hrvatskoj – Croinvest.eu

Croinvest.eu je prva hrvatska crowdfunding platforma za financiranje poduzetničkih, infrastrukturnih i društveno korisnih projekata s posebnim naglaskom na projekte koji konkuriraju za EU fondove. Womens Belstaff Coats

Platforma kombinira pet modela financiranja (donacije, nagrade, zajmovi, vlasnički udjeli i udjeli u dobiti) prilagođenih domaćem pravu pa je tako putem platforme moguće: darovati novac; uplatiti novac u zamjenu za stvar ili uslugu s počekom na točno određeno vrijeme; pozajmiti novac u obliku beskamatnog ili kamatnog investicijskog zajma na točno određeno vrijeme; uložiti novac u zamjenu za vlasnički udio u društvu s ograničenom odgovornošću ili zadruzi; uložiti novac u zamjenu za udio u dobiti sklapanjem ugovora o tajnom društvu. Platforma je besplatna za korištenje, a namijenjena je svim domaćim fizičkim i pravnim osobama te svim stranim državljanima koji žele investirati u Hrvatsku. men Coats and Jackets

Croinvest.eu je nastao kao odgovor na trenutnu gospodarsku situaciju u kojoj se nalazi Hrvatska, a posebice kao odgovor na povlačenje novca iz EU fondova što predstavlja jedan od strateških interesa Hrvatske. S obzirom da je značajnija sredstva za provođenje EU projekata teško osigurati u vlastitom aranžmanu ili dobiti iz drugih, već poznatih izvora financiranja, kolektivno mikroinvestiranje građana može poslužiti kao vrijedna alternativa na korist svih dionika društva.

Pilot program platforme Croinvest.eu će se odvijati u dvije etape. U prvoj etapi će biti predstavljen jedan projekt Centra za društvene inovacije i održivi razvoj (kao projekt je odabrana inovacija Adria Dunk Tank koja na zabavan i proaktivan način omogućuje edukaciju građana o ugroženim biljnim i životinjskim vrstama Jadrana), a u drugoj etapi će biti predstavljeno još nekoliko projekata drugih fizičkih i pravnih osoba. Od 1. siječnja sljedeće godine platforma će biti dostupna svim građanima za korištenje.

Za sudjelovanje u pilot programu mogu se prijaviti sve domaće fizičke (obrti, domaće radinosti i sporedna zanimanja, slobodna zanimanja, obiteljska poljoprivredna gospodarstva itd.) i pravne osobe (trgovačka društva, zadruge, udruge, privatne i javne ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave itd.) te svi strani državljani koji žele investirati u Hrvatsku. MU Legend Power Leveling Prijave, odnosno skraćene poslovne planove i opise projekata potrebno je poslati u PDF formatu na adresu croinvest.eu@gmail.com do 1. rujna 2014.

Komentari su zatvoreni.