Usluge

Centar nudi širok spektar usluga namijenjenih fizičkim i pravnim osoba iz profitnog i neprofitnog sektora:

– pružanje savjetodavne i organizacijske pomoći;
– izrada investicijskih studija i poslovnih planova;
– poduzetnička i tehnološka edukacija;
– umrežavanje poduzetnika i članova civilnog društva iz zemlje i inozemstva;
– organizacija studijskih putovanja i gospodarskih misija;
– edukacija o izradi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova;
– edukacija o zaštiti intelektualnog vlasništva;
– savjetodavna pomoć pri certificiranju sustava upravljanja i proizvoda (ISO, HACCP, OHSAS, FSC, EMAS, CE, IFS, Demeter, Halal, Kosher, Slow Food, DLG, Superior Taste, itd.) te izrada GAP analiza;
– računovodstvene i pravne usluge;
– marketinške usluge i istraživanje tržišta;
– usluge PR-a i lobiranja;
prijevod tekstova (engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski, portugalski, ruski, kineski, itd.);
izrada web-stranica i aplikacija;
– grafičke usluge i tisak (izrada loga, plakata, letaka, posjetnica itd.);
– izrada pečata, štambilja i žigova;
– korištenje telefaksa, skenera, pisača, fotokopirnog uređaja i brzog interneta.

Sve usluge su besplatne i namijenjene isključivo članovima Centra.