U okviru SMART INNO projekta objavljena publikacija Katalog poduzetničkih ideja

Na Fakultetu ekonomije i turizma pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli predstavljena je publikacija Katalog poduzetničkih ideja. Edukacijski program „Katalog poduzetničkih ideja“ osmišljen je kao aktivnost SMART INNO projekta, u obliku dvomjesečnog programa radionica na kojima su polaznici stekli kompetencije u području osnova primjene kreativnog i kritičkog mišljenja pri kreiranju i razradi poduzetničke ideje, poznavanju pravila izrade poslovnog plana, te provođenja istraživanja za potrebe poslovnog plana koristeći sekundarne podatke. Rezultat programa su učenički i studentski radovi objedinjeni u publikaciji koja sadrži ukupno 15 poduzetničkih ideja studenata i srednjoškolaca.

Cilj programa bio je razviti poduzetnički duh i kreativnost kod mladih, te poticati poduzetništvo kroz samozapošljavanje i jačanje kompetencija. Radionice „Kataloga poduzetničkih ideja“ održala je Katarina Kostelić, članica tima SMART INNO projekta i nastavnica ekonomske skupine predmeta, koja je sastavila i prateći Priručnik – Katalog poduzetničkih ideja, a uredila je i posljednju publikaciju Katalog poduzetničkih ideja.

Najbolji poslovni planovi „Visokotehnološki protupožarni sustav“, „Izolator od ovčje vune“ i „Istarski muzej rata“ prezentirani su 21. svibnja 2015. godine, na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji EU FUTURE PERSPECTIVES: Innovation, Entrepreneurship and Economic Policy, pred poslovnim anđelima Davorinom Štetnerom i Damirom Mujićem, te širokom publikom u sklopu radionica za poduzetnike. „Visokotehnološki protupožarni sustav“ osmislili su Filip Devčić, Michele Škofić, Sabina Omić i Matko Kotiga, maturanti Tehničke škole Pula, smjera arhitektonski tehničar. „Izolator od ovčje vune“ poduzetnička je ideja Loredana Šćevića, Natali Pliško, Stefana Peruška i Marina Faragune, učenika Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, smjer komercijalist. „Istarski muzej rata“ prezentirali su Corina Šćulac i Stefano Grgić, a u osmišljavanju plana sudjelovali su i Albina Mašić, Iva Hasić i Martina Motika.

Publikaciju je moguće preuzeti putem sljedećeg linka.
Prateći Priručnik za Katalog poduzetničkih ideja možete preuzeti ovdje.

O SMART INNO PROJEKTU

SMART INNO je strateški projekt u sklopu programa IPA Jadranska prekogranična suradnja, u trajanju od 28 mjeseci ukupne vrijednosti 5.046.560,64 eura. Projekt pripada temi „inovativnost“ u okviru prioriteta – 1, koji ima za cilj jačanje suradnje između dionika i kreatora politika kako bi se povećao kapacitet za istraživanje, razvoj i inovativnost (IRI), te stvorili mehanizmi podrške malim i srednjim poduzećima (MSP) da razviju svoje IRI sposobnosti i poboljšaju svoju konkurentnost.

SMART INNO Partnerstvo čini 18 partnera iz 8 zemalja Jadranske regije (Italija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Crna Gora, Srbija, Slovenija). Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Istarska razvojna agencija hrvatski su partneri na projektu. Partnerstvo uključuje značajne aktere iz različitih područja djelovanja: regionalne vlasti, gospodarske komore, inovacijske centre i centre za tehnološki transfer, regionalne razvojne agencije, sveučilišta sa znanstveno-inovativnim kapacitetima, MSP specijalizirana u organizaciji klastera i NVO uključena u EU regionalnu suradnju. Sklapanjem Sporazuma o suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, Centar za društvene inovacije i održivi razvoj je također jedan od dionika u razvoju  projekta SMART INNO.

GALERIJA
[EasyGallery id=’katalogpoduzetničkihideja’]

Komentari su zatvoreni.