Tranzicija organizacija civilnog društva od predpristupnog financiranja prema Strukturnim i Kohezijskom fondu EU

Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS, poziva na međunarodnu konferenciju “Tranzicija organizacija civilnog društva od predpristupnog financiranja (IPA programa) prema Strukturnim i Kohezijskom fondu Europske unije” koja se održava u srijedu, 27. Belstaff Dorchester parajumpers femme wellensteyn rescue jacket review ožujka 2013. Hats Belstaff Jackets Mens u Zagrebu, Hotel Dubrovnik, dvorana ban Frankopan, Ljudevita Gaja 1, s početkom u 9:00 sati. adidas superstar Parajumpers Homme

Konferencija će se fokusirati na trenutnu situaciju u Hrvatskoj, s obzirom da će za manje od četiri mjeseca Hrvatska postati punopravna članica Europske unije, te da se organizacije civilnog društva u RH susreću s poteškoćama u kontekstu europskog financiranja. Veliki broj predstavnika/ca državnih institucija odgovornih za koordinaciju, upravljanje i provedbu IPA programa kao i za programiranje za novo proračunsko razdoblje EU 2013 – 2020, zatim organizacija civilnog društva iz Hrvatske i zemalja članica EU, konzultanata/ica te ostalih zainteresiranih dionika, sudjelovat će na konferenciji, analizirati dosadašnju uspješnu provedbu projekata iz IPA programa te kako premostiti poteškoće s kojima se organizacije civilnog društva susreću u tranziciji prema Strukturnim i Kohezijskom fondu.

Komentari su zatvoreni.