žensko poduzetništvo

Virtualni ženski poduzetnički centar i Cedior sklopili sporazum o suradnji na razvoju projekata iz programa platforme Croinvest.eu

Virtualni ženski poduzetnički centar i Cedior sklopili su sporazum o suradnji na razvoju projekata iz programa crowdfunding platforme Croinvest.eu. Virtualni ženski poduzetnički centar pružat će savjetodavnu i promidžbenu potporu  za sve kampanje koje u svom timu imaju najmanje 50% ženskih članova, dok će Cedior za članice Virtualnog ženskog poduzetničkog centra držati seriju edukacija o crowdfundingu. […]

Nema većeg neiskorištenog potencijala, od potencijala žena na tržištu rada

Citirajući Hillary Clinton, djelić opsežne teme o ljudskim potencijalima predstavljen je na 2. H2H (human to human) konferenciji “Ženski potencijal u poduzetništvu i na tržištu rada”, održanoj u četvrtak 5.11.2015 u organizaciji Vis Animi centra i suorganizaciji Hrvatske gospodarske komore. Tema je pobudila veliki interes i aktivno sudjelovanje dionika u interaktivnim predavanjima čiji sadržaj nije […]

Natječaj za žensko poduzetništvo

Od 14. barbour mens liddesdale quilted jacket ožujka 2013. do 15. mackage sale toronto travnja 2013. otvoren je natječaj za bespovratne potpore kroz projekt “Razvoj ženskog poduzetništva u Splitsko-dalmatinskoj županiji”. Inicijator projekta je Hrvatska udruga poslovnih žena Krug – Ogranak Split, a projekt se ostvaruje u suradnji s Gradom Splitom, Splitsko-dalmatinskom županijom i HGK Županijskom […]