pravna država

Izvješće Europske komisije o efikasnosti sudstva europskih država

Neovisno, efikasno i kvalitetno sudstvo čini osnovni preduvjet uspostave održivih društvenih odnosa. buy mu legend zen Toliko često spomenuta „negativna investicijska klima“ podrazumijeva upravo tromost pravosuđa i rizik ulagatelja da neće moći slobodno raspolagati s vlastitim uloženim sredstvim i eventualnom dobiti zbog nekažnjenih uzurpatora i tromog pravosuđa. Unutarnje tržište Europske Unije počiva na tzv. četiri […]