IPA Jadranska prekogranična suradnja

U okviru SMART INNO projekta objavljena publikacija Katalog poduzetničkih ideja

Na Fakultetu ekonomije i turizma pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli predstavljena je publikacija Katalog poduzetničkih ideja. Edukacijski program „Katalog poduzetničkih ideja“ osmišljen je kao aktivnost SMART INNO projekta, u obliku dvomjesečnog programa radionica na kojima su polaznici stekli kompetencije u području osnova primjene kreativnog i kritičkog mišljenja pri kreiranju i razradi poduzetničke ideje, poznavanju […]

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Cedior sklopili Sporazum o suradnji na projektu SMART INNO

SMART INNO je strateški projekt u sklopu programa IPA Jadranska prekogranična suradnja, u trajanju od 28 mjeseci ukupne vrijednosti 5.046.560,64 eura. Projekt pripada temi „inovativnost“ u okviru prioriteta – 1, koji ima za cilj jačanje suradnje između dionika i kreatora politika kako bi se povećao kapacitet za istraživanje, razvoj i inovativnost (IRI), te stvorili mehanizmi […]