Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Cedior sklopili Sporazum o suradnji na projektu SMART INNO

SMART INNO je strateški projekt u sklopu programa IPA Jadranska prekogranična suradnja, u trajanju od 28 mjeseci ukupne vrijednosti 5.046.560,64 eura. Projekt pripada temi „inovativnost“ u okviru prioriteta – 1, koji ima za cilj jačanje suradnje između dionika i kreatora politika kako bi se povećao kapacitet za istraživanje, razvoj i inovativnost (IRI), te stvorili mehanizmi podrške malim i srednjim poduzećima (MSP) da razviju svoje IRI sposobnosti i poboljšaju svoju konkurentnost.

SMART INNO Partnerstvo čini 18 partnera iz 8 zemalja Jadranske regije (Italija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Crna Gora, Srbija, Slovenija). Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Istarska razvojna agencija hrvatski su partneri na projektu. Partnerstvo uključuje značajne aktere iz različitih područja djelovanja: regionalne vlasti, gospodarske komore, inovacijske centre i centre za tehnološki transfer, regionalne razvojne agencije, sveučilišta sa znanstveno-inovativnim kapacitetima, MSP specijalizirana u organizaciji klastera i NVO uključena u EU regionalnu suradnju.

Glavni cilj SMART INNO projekta je razvoj sustava inteligentne (SMART) mreže za praćenje i poticanje istraživačkih i inovativnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća širom Jadranske regije. Nadalje, SMART INNO projekt ima za cilj prevladavanje uočenih nedostataka (npr. slabe mogućnosti  financiranja, nedostatak sinergije između MSP-a, kreatora inovacija i istraživanja, kreatora politika i investitora) širenjem geografskog područja djelovanja (povezivanje 17 regija iz 8 zemalja), korištenjem holističkog pristupa za povezivanje potražnje i ponude, omogućavajući treninge i povezivanje, te povećanjem mogućnosti pristupa alternativnom financiranju regionalnih inovativnih pothvata.

Na temelju provedenih istraživanja u početnoj fazi projekta, od kojih je jedno istraživanje i publicirano, definirane su ključne aktivnosti potrebne za poticanje inovacija i poduzetništva. U sklopu SMART INNO projekta već se započelo s izvođenjem radionica „Katalog poduzetničkih ideja“, a publiciran je i prateći priručnik.

Sljedeća aktivnost projekta je međunarodna konferencija, koja će se održati od 21. – 23. svibnja 2015. godine. Osmišljena je kao mjesto susreta znanstvenika, inovatora i poduzetnika. Kotizacije neće biti, no potrebno je unaprijed potvrditi svoj dolazak (prijavu je moguće izvršiti ovdje). Prvi dan posvećen je poslovnom sektoru, a gosti će imati priliku sudjelovati u interaktivnim radionicama za poduzetnike. Također će imati i priliku za stvaranje novih poslovnih poznanstava tijekom pauza za odmor.

Kako bi se ostvarene suradnje tijekom aktivnosti projekta, a osobito tijekom konferencije nastavile razvijati, pokreće se pametna mreža. Smisao pametne mreže je umrežavanje svih dionika, olakšavanje komunikacije i povezivanje, olakšavanje pristupa alternativnim izvorima financiranja, kreiranje i dijeljenje inovacija i tehnološki transfer između sveučilišta, posredničkih organizacija i malog i srednjeg poduzetništva.

POZIV NA KONFERENCIJU

Komentari su zatvoreni.