50 PLUS za PLUS 5

50 PLUS za PLUS 5 je akcija Centra za društvene inovacije i održivi razvoj koja ima za cilj poticanje starijih osoba na društveni angažman.