Održana konferencija za medije povodom predstavljanja dosadašnjih aktivnosti u okviru SMART INNO projekta

Danas je pri Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ (FET) Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli održana konferencija za medije povodom predstavljanja dosadašnjih aktivnosti na Smart Inno projektu.

Izv.prof.dr.sc. adidas messi 2017 Robert Zenzerović, prodekan FET-a i projektni menadžer Smart Inno projekta za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli predstavio je nedavne aktivnosti na Smart Inno projektu.

Održana je uspješna međunarodna znanstvena konferencija “European Union Future Perspectives: Innovation, Entreprenenurship and Economic Policy” u svibnju 2015. mu legend zen Predstavljeno je više od stotinu radova u 15 sesija, održane su dvije radionice o financiranju inovativnih poduzetničkih pothvata i posredništvu. Sveučilište i IDA ugostili su 16 projektnih partnera iz osam zemalja Jadransko-jonske regije na dvodnevnom međunarodnom projektnom sastanku.

Od budućih planiranih aktivnosti, izdvojio je radionice za vrijeme Europskog tjedna poduzetništva u studenom 2015., te nastavak uspješnog edukacijskog ciklusa “Katalog poduzetničkih ideja” u veljači 2016. godine.

David Demanuele, menadžer komunikacija na Smart Inno projekta istaknuo je kako je glavni cilj SMART INNO projekta razvoj sistema inteligentne (SMART) mreže za praćenje i poticanje istraživačkih i inovativnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća širom Jadransko-jonske makro regije. Stoga je većina aktivnosti u prethodnom razdoblju bila usmjerena na gradnju „Adriatic Ionian Business Innovation Network“.

Sama mreža omogućit će umrežavanje svih dionika, olakšat će komunikaciju i pristup alternativnim izvorima financiranja, kreiranje i dijeljenje inovacija i tehnološkog transfera između Sveučilišta, posredničkih organizacija i malog i srednjeg poduzetništva.

U dosadašnjoj fazi projekta, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli sklopilo je preko 50-ak sporazuma o suradnji, a izdvojene su sklopljene suradnje s CRANE-om (Hrvatskom mrežom poslovnih anđela), Etičnom bankom, Savezom udruga inovatora Istarske županije, Zajednicom tehničke kulture Pula, Centrom za društvene inovacije i održivi razvoj (CEDIOR), te još bolja suradnja između znanstveno istraživačkih institucija poput Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Pacinno Hrvatska, Step Ri – Edukacijskog centra, Sveučilišta u Splitu te Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu (UTT).

Komentari su zatvoreni.