Ocijeni tuđe projekte – palac gore ili dolje, komentari, donacije