Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći održat će se u srijedu, 3. travnja, u Kući ljudskih prava, Zagreb, Selska cesta 112c, s početkom u 11 sati.

Javnu raspravu  u okviru dvogodišnjeg projekta IPA 2008 “Inicijativa organizacija civilnoga društva za promjene u anti-diskriminacijskoj politici”  organizira Centar za mir Osijek s partnerima i u suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kućom ljudskih prava i Platformom 112.

Zainteresiranoj javnosti je poznato da je Ministarstvo pravosuđa 7.veljače 2013. godine na svojoj web stranici objavilo Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći s pozivom za dostavu primjedbi, komentara i prijedloga.

Ovom raspravom želi se otvoreno razgovarati o preprekama u provedbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i predloženim izmjenama ovog Zakona, te je usmjeriti na konkretna rješenja koja doprinose djelotvornosti i učinkovitosti sustava besplatne pravne pomoći, posebno u segmentu primarne pravne pomoći.

Organizatori su u mogućnosti pokriti troškove puta predstavnicima udruga izvan Zagreba. Svoje sudjelovanje možete potvrditi g. Angelu Čabarkapa na tel: 031/213-146, fax: 031/206-887 ili e-mail: ljudska-prava@centar-za-mir.hr , najkasnije do 29. ožujka 2013.godine do 10.00 sati.

Komentari su zatvoreni.