Izvješće Europske komisije o efikasnosti sudstva europskih država

Neovisno, efikasno i kvalitetno sudstvo čini osnovni preduvjet uspostave održivih društvenih odnosa. buy mu legend zen Toliko često spomenuta „negativna investicijska klima“ podrazumijeva upravo tromost pravosuđa i rizik ulagatelja da neće moći slobodno raspolagati s vlastitim uloženim sredstvim i eventualnom dobiti zbog nekažnjenih uzurpatora i tromog pravosuđa.

Unutarnje tržište Europske Unije počiva na tzv. četiri slobode kretanja – roba, usluga, kapitala i radnika. Jackets insulated Jasna je stvar, da nesigurnost zaštite vlastitih prava iz ugovornih i svih drugih pravnih odnosa dolazi u otvoreni sukob s fundamentalnim postavkama Unije. Sukob pojedinca, građanina, fizičke osobe s bilo kojom drugom fizičkom ili pravnom osobom, bila to država, korporacija ili obrt, preko sudskog postupka mora doći do zadovoljavajućeg pravomoćnog okončanja, koje podrazumijeva efikasan, transparentan, javan i ravnopravan postupak. S druge strane, mnoge su članice u opakom prijestupu po pitanju pružanja pravne zaštite.

Godišnjim izvješćem o efikasnosti pružanja sudske zaštite u građanskim, trgovačkim i upravnim predmetima u zemljama članicama, Europska komisija je ukazala na neravnomjernost dosegnute razine pravne zaštite na prostoru Unije. Evaluacija je izrađena kao neobvezujući, komparativni alat koji raspolaže pregledom informacija za sve članice i prezentira trendove funkcioniranja nacionalnih pravosuđa s osobitim fokusom na reperkusije tih trendova na strana ulaganja u članicama.

Iz rezultata izvješća proizlazi kako će portugalskim sudovima trebati u prosjeku čak 1100 dana (?!) da razriješe neki nekazneni predmet (odnosno, građanski, trgovački, upravni, zemljišnoknjižni ili spor u postupku registracije), dok biste za razriješenje istovrsnog predmeta u Danskoj, Litvi ili Poljskoj trebali čekati oko 30 dana. moncler coats Za gospodarsku klimu je izuzetno značajna efikasnost stečajnog postupka. Statistički podaci nisu naklonjeni Slovačkoj, u kojoj stečajni postupci prosječno traju 4 godine, dok primjerice u Irskoj manje od 6 mjeseci. Iznenađujuća je tromost stečajnog postupka u Republici Češkoj na istoj razini kao u Bugarskoj i Rumunjskoj – u trajanju od čak 3 do 3,5 godine. Zanimljiva je dugotrajnost trajanja stečajnog postupka u Poljskoj – čak 3 godine, dok kako je prethodno navedeno, prosječno trajanje prosječnog građanskopravnog spora iznosi svega 30-ak dana.

Jasne su krajnost između kojih su europska pravosuđa rastrgana. Ceh u određenoj mjeri plaća Europski sud za ljudska prava, koji štiti prava pojedinaca zagarantirana Europskom konvencijom za ljudska prava i temeljne slobode pred državnim tijelima. Osobito je važno napomenuti pravo na suđenje u razumnom roku – kao jedno od elementarnih građanskih prava svih pojedinaca. Što bi taj pojedinac trebao poručiti portugalskim sudovima na čiji pravorijek u građanskim, upravnim ili trgovačkim postupcima čeka više od 1000 dana? Što bi tek poduzetnik zahvaćen gospodarskom krizom trebao poručiti slovačkom pravosuđu, kada stečajni postupak gospodarskog subjekta u dubiozama u prosjeku traje duge 4 godine?

Zaključno, trebamo li biti sretni što u predmetnom izvješću nema statističkih podataka za Republiku Hrvatsku? Treba li se prisjećati sudskog postupka 81-godišnjeg Emila Römera koji neuspješno iščekuje okončanje imovinsko-pravnog spora pokrenutog tužbom pred Općinskim sudom u Zagrebu davne 14. veljače 1978.

Komentari su zatvoreni.