EU fondovi za zaštitu okoliša i obnovljive izvore energije, 16. travnja 2013. u Zagrebu

Planirate projekt osvještavanja javnosti o pitanjima zaštite okoliša? Želite financirati okolišnu infrastrukturu? Razmišljate o korištenju obnovljivih izvora energije u svakodnevnom životu ili radu? Želite izgraditi solarnu elektranu? Želite doznati je li zaista moguće financirati obnove pročelja stambenih objekata iz EU fondova? Znate li što je od toga moguće financirati iz EU fondova i pod kojim uvjetima?

Za one koji nisu sigurni, a žele doznati više, portal eu-projekti.info pripremio je  jednodnevnu edukaciju: „EU fondovi za zaštitu okoliša i obnovljive izvore energije“, koja će se održati 16. travnja 2013. u Zagrebu na Veleučilištu Vern, s početkom u 9:30 sati.

Cilj edukacije je predstaviti programe EU iz kojih je moguće financirati projekte zaštite okoliša i obnovljivih izvora energije, prikazati koji su uvjeti za sudjelovanje u istima te koliki iznosi su na raspolaganju, a sve s naglaskom na sljedeću financijsku perspektivu u sklopu koje je na ova pitanja alociran izdašan iznos europskog novca. Polaznicima će biti ukazano na mogućnosti i prilike koje su na raspolaganju te će dobiti savjete kako krenuti u razvoj svojih projektnih ideja.

Osim toga, polaznici edukacije dobit će uvid u programe EU u sektorima zaštite okoliša i obnovljivih izvora energije koji će im biti na raspolaganju nakon pristupanja EU kako bi na vrijeme započeli s pripremom vlastitih projekata, posebice zato što je za poneke potrebno unaprijed prikupiti brojnu dokumentaciju. Naučit će kako podvesti svoje projektne ideje pod prioritete financiranja,  razrađivat će i pripremati svoje projektne ideje te naučiti na koji je način potrebno razmišljati i što uzeti u obzir prilikom planiranja projekata.

Detaljne informacije o edukaciji možete pronaći u sljedećim dokumentima:

 Ako se želite prijaviti, ispunjenu prijavnicu pošaljite na e-mail lidija@eu-projekti.com

Komentari su zatvoreni.