Croinvest.eu – prva hrvatska crowdfunding platforma za poduzetnike

Croinvest.eu je prva hrvatska crowdfunding platforma za financiranje poduzetničkih, infrastrukturnih i društveno korisnih projekata s posebnim naglaskom na projekte koji konkuriraju za EU fondove.

Crowdfunding (eng. crowd – gomila, svjetina; funding – financiranje) ili grupno financiranje je alternativni pristup osiguranju kapitala za različite tipove projekata. Podrazumijeva javno predstavljanje projekata u koje veći broj građana ulaže manje svote novca za što mogu ostvariti određene pogodnosti ili profit.

Platforma kombinira pet modela (donacije, nagrade, zajmovi, vlasnički udjeli i udjeli u dobiti) prilagođenih domaćem pravu pa je tako putem platforme moguće:
– darovati novac;
– uplatiti novac u zamjenu za stvar ili uslugu s počekom na točno određeno vrijeme;
– pozajmiti novac u obliku beskamatnog ili kamatnog investicijskog zajma na točno određeno vrijeme;
– uložiti novac u zamjenu za vlasnički udio u društvu s ograničenom odgovornošću ili zadruzi;
– uložiti novac u zamjenu za udio u dobiti sklapanjem ugovora o tajnom društvu.

Platformu mogu koristiti sve domaće fizičke (obrti, domaće radinosti i sporedna zanimanja, slobodna zanimanja, obiteljska poljoprivredna gospodarstva itd.) i pravne osobe (trgovačka društva, zadruge, udruge, privatne i javne ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave itd.) te svi strani državljani koji žele investirati u Hrvatsku.

Pozivamo Vas da vlastite poslovne planove i opise projekata pošaljete u PDF formatu na adresu croinvest.eu@gmail.com. Najbolji projekti ući će u pilot program te poslužiti kao ogledni primjerak za buduće korisnike.

Centar također radi i na analizi zakonodavstva zemalja u okruženju u cilju pokretanja prve regionalne crowdfunding platforme za poduzetnike.

Budućim korisnicima preporučamo da već sada otvore besplatan korisnički račun na PayPal-u kako bi mogli koristiti platformu odmah nakon puštanja u rad. Za povezivanje s PayPal-om preporučamo otvaranje bankovnog računa u Privrednoj banci Zagreb (Visa kartica). Ukoliko odlučite otvoriti račun u nekoj drugoj banci, provjerite posjeduje li kreditna ili debitna kartica koju ćete dobiti na korištenje CVC broj (kontrolni  troznamenkasti ili četveroznamenkasti  broj na poleđini kartice). Ukoliko kartica ne posjeduje CVC broj, nije je moguće povezati s PayPal-om. Također dodatno provjerite kod službenika mogu li se putem PayPal-a primati uplate.

Osim što ćete moći koristiti platforme i alate Centra (CroMall, Croinvest.eu, Enter4Pets itd.), otvaranjem korisničkog računa na PayPal-u ulazite u zajednicu veću od 140 milijuna ljudi te stječete brojne pogodnosti:
– mogućnost korištenja globalno poznatih internetskih platformi poput eBaya, Etsyja i sl.;
– mogućnost plaćanja na Internetu bez upisivanja osjetljivih podataka poput broja kartice ili bankovnog računa;

– mogućnost brzog i besplatnog slanja novca bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi u 193 zemlje svijeta;
– mogućnost jednostavnog online trgovanja i primanja novca od bilo koje fizičke ili pravne osobe iz gotovo cijelog svijeta.

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezanih za otvaranje računa kontaktirajte nas putem službene e-mail adrese Centra.

Facebook stranica projekta