Cedior Start

Cedior Start je internetski natječaj bez roka trajanja koji Vam omogućava da predstavite vlastite društveno korisne projekte i ostvarite savjetodavnu i financijsku pomoć u njihovoj realizaciji.

Pravo prijave imaju sve fizičke i pravne osobe sa sjedištem u zemlji i inozemstvu.

U opisu je potrebno navesti korisnike, ciljeve, očekivane rezultate, plan aktivnosti i troškove projekta.

Vaše ime

Vaša e-mail adresa

Naziv projekta

Opis projekta

Korisnici

Ciljevi

Očekivani rezultati

Plan aktivnosti

Troškovnik

Prilozi