Borba protiv korupcije

Platforma 112 predlaže da se umjesto Nacionalnog odbora i Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, formira novo tijelo.

Kako će Hrvatska osigurati nastavak rada na vladavini prava i borbi protiv korupcije?, tema je priopćenja Platforme 112 povodom posljednjeg izvještaja Europske komisije, a koje prenosimo u cijelosti.

Platforma organizacija za zaštitu i promociju ljudskih prava u Hrvatskoj pozdravlja zaključak Europske komisije prema kojem se od Hrvatske očekuje nastavak rada na postizanju rezultata u području vladavine prava, a posebno u odnosu na borbu protiv korupcije.

U očekivanju odgovora Vlade na pitanje kako će to osigurati, Platforma 112 podsjeća na vlastiti prijedlog parlamentarnog nadzora nad reformama proisteklim iz pregovora uspostavljanjem učinkovitog nadstranačkog mehanizma smještenog u Hrvatskom saboru. Naš je prijedlog da se na temelju dobre prakse specijalnih radnih tijela uspostavljenih tijekom pregovora, umjesto Nacionalnog odbora i Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, formira novo tijelo – Nacionalno vijeće za vladavinu prava i zaštitu javnog interesa koje bi uključilo predstavnike civilnog društva i stručne javnosti na način da se onemogući stranačko preglasavanje, a surađivalo bi i s institucijama Europske unije.

Iako je podršku tom prijedlogu još u listopadu 2012. iskazao i potpredsjednik Vlade Neven Mimica ističući da Sabor ima veliku i važnu ulogu u smislu uspostavljanja „institucionalnog sustava praćenja procesa i održivosti reformi“, Platforma 112 zabrinuta je činjenicom da tri mjeseca uoči ulaska Hrvatske u Europsku uniju nije definirana čak ni koordinacija Vlade i Sabora u europskim poslovima, a kamoli vlastiti nadzor nad reformama i obavezama. Isto tako, očekujemo da se hrvatskoj javnosti prije, a ne naknadno predoči Ekonomski program kojeg Hrvatska treba idućeg mjeseca predstaviti Europskoj Uniji u sklopu sudjelovanja u Europskom semestru.

Za sve koji znaju dešifrirati diplomatski jezik, Izvještaj Europske komisije jasno ukazuje na predstojeće zadaće od presudne važnosti za vjerodostojnost reformi i uspješno funkcioniranje Hrvatske u uvjetima članstva. Ističemo poziv hrvatskim vlastima da nastave s reformom pravosuđa, pojačaju mehanizme suzbijanja korupcije i učinkovitog upravljanja sukobom interesa, posebno u javnim poduzećima i na lokalnoj razini, te osiguraju zaštitu zviždača. Očekuje se da izmjene zakona o besplatnoj pravnoj pomoći olakšaju pristup pravdi za korisnike i ojačaju ulogu udruga pružatelja pravne pomoći. Naglašava se potreba za dodatnim naporima u procesuiranju ratnih zločina, uključujući i one počinjene u Oluji, a nakon presude Vrhovnog suda vezano uz obeštećenja za žrtve u Varivodama ističe se da se problem obeštećenja za civilne žrtve rata sada treba sustavno riješiti. Istaknuta je i potreba za praćenjem rješavanja neovlaštenih ulaganja u imovinu, kao i sporost u rješavanju stambenih pitanja ključnih za održivi povratak izbjeglica, a iz navedenih brojeva je očito je da Hrvatska nije ispoštovala zakonom definirane obveze zapošljavanja nacionalnih manjina u javnom sektoru. Vezano uz funkcioniranje u uvjetima članstva ističemo poziv za izmjenom sustava plaća i ocjenjivanja u javnoj upravi službenika te izražene zabrinutosti oko nedostatne pripremljenosti za pravodobnu pripremu i upravljanje projektima iz strukturnih i kohezijskih fondova EU.

Platformu 112 – za Hrvatsku vladavine prava čine sljedeće organizacije:
B.a.B.e., Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), Centar za LGBT ravnopravnost, Centar za mirovne studije (CMS), Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, GONG, Kuća ljudskih prava, Pravo na grad, Srpski demokratski forum, Transparency International Hrvatska, Udruga za društvenu afirmaciju osoba s  duševnim smetnjama – Sjaj, Udruga za nezavisnu medijsku kulturu, Udruga za promicanje inkluzije, Udruga za promicanje istih mogućnosti, Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Put u život – PUŽ”, Udruga za samozastupanje, Zbor istraživačkih novinara, Zelena akcija.

„Platformu 112 – za Hrvatsku vladavine prava“ podržavaju sljedeće organizacije:
Amnesty International Hrvatska, Brodsko ekološko društvo, Centar inkluzivne potpore IDEM, Centar za građanske inicijative Poreč, Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar, Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN Pakrac, DEŠA – Dubrovnik, Humanitarna i mirotvorna organizacija, Eko Pan, Eko-eko Komin, Ekološko turistička udruga Šolte, Eko-Zadar, Forum za slobodu odgoja, Hrvatsko debatno društvo, Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir, Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet, Hrvatski savez slijepih, Iskorak – Centar za prava seksualnih i rodnih manjina, Koalicija udruga Info zona, Koalicija udruga u zdravstvu, Koordinacija udruga za djecu, Krka Knin, Kurziv – platforma za pitanja kulture, medija i društva, Lezbijska grupa Kontra, MIRamiDA Centar regionalne razmjene mirovnih iskustava, Mirovna grupa Oaza Beli Manastir, Mreža mladih Hrvatske, Multimedijalni institut, Projekt građanskih prava Sisak, Radio Mreža, Roditelji u akciji, Udruga Delta, Udruga LET, Fade In – Fantastično dobra institucija, Savez udruga stanara Hrvatske (SUSH), Socijalna politika i uključivanje (SPUK), Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbing, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS, Udruga Protagora, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Udruga za zaštitu ljudskih prava i humanitarne aktivnosti “Dalmatinski odbor solidarnosti-DOS”, Volonterski centar Zagreb, Zaklada Slagalica, Zelena Istra, Zeleni Osijek, Ženska soba.

Komentari su zatvoreni.